Digital strategi

Digital strategi

Vi ser till ditt behov när vi gör en digital strategi och kommer att ge dig förslag. Vi gör det med ett genuint engagemang och att det ska få ditt företag att växa. Nedan ser du en del av innehållet i den digitala strategin. Dock är det inte säkert att dina behov omfattas av varje del. 


Vilken väg blir rätt för ditt företag?

  • Digital nulägesanalys- webbsidor, social media, mejlutskick
  • Målsättningar
  • Målgrupper
  • Medier & kanaler
  • Genomförande
  • Tidplan
  • Utvärdering
  • Nyckeltal
  • Organisation
  • Tonalitet


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera